Angrepille

Angrepille er nødprevensjon som skal forhindre uønsket graviditet, og brukes blant annet ved ubeskyttet samleie eller dersom annen prevensjon har feilet. Angrepille fås kjøpt uten resept på apoteket, og det finnes to ulike typer.

Angrepille

Hvordan virker en angrepille?

En angrepille hindrer at en befruktning skjer, ved å hemme eller utsette eggløsningen. En angrepille brukes derfor for å forhindre uønsket graviditet, for eksempel ved:

 • ubeskyttet samleie
 • avbrutt samleie
 • glemt p-pille 
 • ødelagt/sprukket kondom
 • etter voldtekt

Riktig bruk av angrepille

Det finnes to ulike angrepiller som kan kjøpes reseptfritt på apoteket.

Norlevo (levonorgestrel): 1 tablett tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie. Tabletten bør helst tas innen 12 timer og senest innen 72 timer (3 døgn) etter samleie.

EllaOne (ullopristal): 1 tablett tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie. Tabletten må senest tas innen 5 døgn etter samleie.

Jo tidligere angrepillen tas, desto sikrere er effekten.

Ved oppkast innen 3 timer etter at angrepillen er tatt, bør ny tablett tas så raskt som mulig.

Kun én angrepille skal benyttes av gangen, og det er viktig å lese pakningsvedlegget nøye før bruk.

Angrepille kan tas når som helst i menstruasjonssyklusen, men det er ikke anbefalt å bruke angrepille flere ganger i samme syklus. Dette på grunn av risiko for hormonoverdose og forstyrrelser i menstruasjonssyklusen. En angrepille gir heller ikke beskyttelse ved samleie senere i samme syklus. Ved bruk av angrepille anbefales det derfor å bruke annen, lokal prevensjon, for eksempel kondom, frem til neste menstruasjon. Dersom menstruasjonen uteblir ved neste «p-pillefrie» periode, bør det tas en graviditetstest.

Etter bruk av angrepille, vil som regel menstruasjonen opptre som normalt. Noen opplever at den kommer noen dager før eller etter forventet menstruasjon, dette er også helt normalt. Dersom menstruasjonen starter mer enn 7 dager senere enn forventet eller dersom blødningene er «unormale», anbefales det å ta en graviditetstest.

Bivirkninger ved bruk av angrepille

Noen, men ikke alle, kan oppleve bivirkninger ved bruk av angrepille. Vanlige bivirkninger kan være kvalme, diaré, oppkast, svimmelhet, hodepine, smerter i nedre del av mage, ømme bryster, forsinket eller kraftig menstruasjon, blødninger og tretthet.

Gode råd ved bruk av angrepille

 • En angrepille skal tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie.
 • Bruk annen, lokal prevensjon frem til neste menstruasjon når du har tatt en angrepille.
 • Angrepiller beskytter ikke mot kjønnssykdommer – kun kondomer beskytter mot dette.
 • Dersom du ammer, er Norlevo førstevalget. Unngå amming 8 timer etter inntak. EllaOne kan også benyttes, men du må da vente med å amme i 36 timer etter at tabletten er inntatt.
 • Bruk av EllaOne er ikke anbefalt ved alvorlig astma.
 • Angrepille avbryter ikke et allerede påbegynt svangerskap, og har ingen effekt dersom du allerede er gravid.
 • Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk.

Bruk av angrepille samtidig med andre legemidler

Noen legemidler kan redusere effekten av angrepillen. Eksempler på slike legemidler er blant annet noen typer legemidler som brukes ved epilepsi, HIV og tuberkulose. Johannesurt, et plantebaserte legemiddelet, kan også ha denne effekten. Det er derfor viktig å snakke med apotek eller lege dersom du bruker andre legemidler.

Angrepille anbefales ikke ved

 • alvorlig leverproblem
 • tidligere svangerskap utenfor livmoren
 • tidligere egglederbetennelse
 • tynntarmsykdommer som kan påvirke fordøyelsen, slik som for eksempel Crohn`s sykdom
 • graviditet

Når bør lege kontaktes?

 • Hvis det har gått mer enn 5 dager fra ubeskyttet samleie. 
 • Hvis behovet for angrepille er til stede mer enn 1 gang per måned, kan lege eller helsesøster gi gode råd om annen, sikker prevensjon.
 • Hvis alvorlige og/eller ukjente bivirkninger
 • Ved graviditet
 • Ved frykt for kjønnssykdom eller HIV

 

Denne artikkelen er basert på artikkelen Angrepillevitusapotek.no.

Kilder: vitusapotek.no, Norsk Helseinformatikk for Helsepersonell, Felleskatalogen, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk elektronisk legemiddelhåndbok