Flåttbitt hos hund og katt

Flått (skogflått) er en liten midd som suger blod fra både mennesker og dyr. Flåtten sitter ofte på gress og strå og beveger seg over når et passende pattedyr passeres. Hunder og katter ferdes mye utenfor stier, og utsettes derfor ofte for flåttbitt.

Flåttbitt hos hund og katt

Flått hos hund og katt

De fleste flåttbitt er ufarlige, men i noen tilfeller kan flåtten bære med seg flåttbårne sykdommer som også hunder og katter som blir bitt av flått kan bli smittet med. Dette kan være:

  • Borreliose (Borrelia bakterien).
  • Hjernebetennelse (flavivirus, TBE-virus).
  • Anaplasmose (anaplasmabakterien).

I sjeldne tilfeller kan dyrene også overføre disse virus- og bakteriesykdommene til mennesker.

Sjekk dyret ditt for flått daglig dersom det ferdes i områder med flått. Det er alltid viktig å fjerne flåtten så raskt som mulig dersom den oppdages på dyret, for jo raskere en flått som har bitt seg fast i dyret fjernes, jo mindre er risikoen for smitteoverføring fra flåtten. Med en spesialtilpasset flåttpinsett fjerner du flåtten raskt og enkelt.

Forebyggende flåttmiddel til hund og katt

Det finnes ulike forebyggende flåttmidler til hund og katt. Disse anbefales å bruke på hunder og katter som oppholder seg mye i flåttutsatte områder.

Sjekk likevel dyret ditt ofte, selv ved bruk av flåttmiddel.

Flåttmidler til hund

Til hund finnes både halsbånd, påflekkingsvæske og tyggetabletter som skal forebygge mot flåttbitt.

  • Halsbånd: Virker etter 1 uke, og gir effekt i 5-8 måneder (avhenger av produkt). Skal ikke brukes til valper yngre enn 7 uker.
  • Påflekkingsvæske som påføres pelsen: Gir full virkning etter 2-3 døgn, og gir effekt i ca. 4 uker. Skal ikke brukes til valper yngre enn 2-8 uker (avhenger av produkt).
  • Tyggetablett: Gir umiddelbar effekt. Effekten varer i 4-12 uker, avhengig av type flått.

Du får kjøpt AdTab og Frontpro tyggetabletter mot lopper og flått til hund reseptfritt på apoteket. 

Flåttmiddel til katt

Til katt finnes påføringsvæske, halsbånd og tyggetabletter som forebygger mot flåttbitt.

  • Påflekkingsvæske som påføres pelsen er vanligst til katt. Full virkning oppnås etter ca. 2 dager, og gir effekt i 3-5 uker. Skal ikke brukes til kattunger yngre enn 8 uker.
  • Halsbånd virker innen 2 dager og gir effekt i 8 måneder. Skal ikke brukes til kattunger yngre enn 10 uker.
  • Tyggetablett: Gir umiddelbar effekt. Effekten varer i 4-12 uker, avhengig av type flått.

AdTab tyggetabletter mot lopper og flått til katt får du reseptfritt på apoteket.

Når bør veterinær kontaktes?

Kontakt veterinær dersom du mistenker flåttbåren sykdom hos dyret ditt.

Kilder: vitusapotek.no, Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, www.dyreklinikken.no, Veterinærkatalogen, www.dyrlegenisande.no, Flåttsenteret