Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte er at apoteket kan tilby deg en medisin med et annet navn enn det legen har skrevet ut, dersom det finnes et likeverdig alternativ. Apotek kan bare tilby et slikt bytte når Statens legemiddelverk garanterer at legemidlene har samme medisinske virkning.

Hva er generisk bytte?

Det er Statens legemiddelverk som bestemmer hvilke medisiner som er byttbare. Generisk bytte gjelder for likeverdige medisiner (byttbare medisiner). Det er medisiner som har samme medisinske virkning. En medisin består av et virkestoff som gir medisinsk virkning og hjelpestoffer som gir form og farge. Likeverdige medisiner inneholder samme virkestoff i samme styrke, men kan ha ulikt navn, utseende og ulike hjelpestoffer. Teksten i pakningsvedlegget kan også være ulik.

Hva betyr generisk bytte for deg?

Når du henter medisinen på apoteket kan du få spørsmål om du ønsker å bytte til et rimeligere likeverdig alternativ enn det legen har forskrevet. Hvis du sier ja til bytte, får du en likeverdig medisin til lavere pris. Ønsker du å få utlevert eksakt det produktet som står på resepten (blå resept) kan du bli pålagt å betale et mellomlegg i tillegg til vanlig egenandel. Dette mellomlegget regnes ikke med blant egenandelene, og er derfor ikke er med i beregningsgrunnlaget for frikort. Dersom du får medisinen på hvit resept, kan generisk bytte gi en betydelig reduksjon i prisen du betaler.

Er generisk bytte trygt?

Apotek kan bare tilby generisk bytte når Statens Legemiddelverk garanterer at medisinene er medisinsk likeverdige. Du kan derfor være trygg på å si ja til generisk bytte i apotek.

Hvorfor foretas det generisk bytte i apotek?

Hensikten med generisk bytte er å bidra til lavere medisinpriser. Dette tjener samfunnet på ved at ressurser frigjøres til andre helseformål, samt at du selv betaler mindre. Bytteordningen gjelder både medisiner du betaler fullt ut selv (hvit resept) og medisiner som refunderes av Folketrygden (blå resept).

Legereservasjon

Dersom legen din mener du skal ha et bestemt merke, kan legen reservere seg mot genrisk bytte ved å spesifisere dette på resepten. Forutsetningen for at legen kan gjøre dette er at det er medisinske grunner til det, for eksempel at du har reagert allergisk på medisinen tidligere.

Begrenset bytte

Noen få medisiner har såkalt begrenset bytte. Dette gjelder blant annet visse medisiner mot epilepsi og stoffskiftesykdom. Begrenset bytte betyr at generisk bytte bare kan foretas første gangen du får utlevert medisinen på apoteket. Ved senere utleveringer kan det ikke byttes merke uten at legen din kontaktes.

Kilde

Statens legemiddelverk