Gyldig legitimasjon i apotek

Fra 1.november 2023 ble digitalt førerkort gyldig som legitimasjon i apotek, på lik linje med fysisk førerkort, pass, ID-kort og bankkort med bilde.

Gyldig legitimasjon i apotek

Hva er gyldig legitimasjon i apotek?

Følgende dokumenter regnes som gyldig legitimasjon på apoteket:

  • Førerkort- digitalt og fysisk
  • Pass- unntatt nødpass
  • Nasjonalt ID-kort
  • Bankkort med bilde
  • Norsk reisebevis for flyktninger
  • Asylsøkerbevis

Digitalt førerkort

Før 1.november 2023 kunne du ikke benytte digitalt førerkort som legitimasjon på apoteket. Helsedirektoratet har revurdert tidligere avgjørelser etter oppfordring fra Apotekforeningen, og digitalt førerkort er nå godkjent som legitimasjon i apotek på lik linje med fysisk førerkort.

For å få tilgang til ditt digitalt førerkort, må du først laste ned appen Førerkort:

Deretter må du logge deg inn med BankID for å se og vise det digitale førerkortet.

Hvorfor spør apoteket om legitimasjon?

Om du skal hente ut varer på resept eller ønsker å få oppgitt informasjon om reseptene dine, må du vise legitimasjon på apoteket. Apotekpersonalet spør om legitimasjon for å sikre at varene utleveres til rett person og for å ivareta ditt personvern. Ved å vise legitimasjon, slipper du å si personnummeret ditt høyt og det er mindre risiko for feilsøk i reseptregisteret. Dette gjelder for både nye kunder og faste kunder som kjenner apotekpersonalet godt. Dersom du skal hente ut varer på resept eller reseptinformasjon på vegne av andre, må du i tillegg til egen legitimasjon fremvise fullmakt fra personen reseptene gjelder.

Kilder:

Apotekforeningen, Statens Vegvesen