Hodepine

De aller fleste opplever hodepine fra tid til annen. Stress, lite søvn, lite mat eller for mye alkohol kan utløse hodepinen, og som oftest hjelper det å gi kroppen hvile og ro. I sjeldne tilfeller kan det være en annen sykdom som er årsaken til hodepinen, og da bør man oppsøke lege. Er du sjeldent plaget av hodepine finnes det flere gode råd og legemidler som kan hjelpe mot plagene når de oppstår.

Hodepine

Ulike typer hodepine

Tilfeldig hodepine

Tilfeldig hodepine er noe de fleste av oss har opplevd. Hodepinen kommer akutt eller økende over tid. Årsaken kan være bråk, for lite væskeinntak, stress, søvnmangel, "dagen derpå" eller sterk varme. Slik hodepine kan også oppstå i forbindelse med sykdommer og plager som feber, forkjølelse, bihulebetennelse, infeksjoner, øyeproblemer eller øreverk. Tilfeldig hodepine forebygges ved å unngå situasjoner du vet kan gi deg hodepine. Dersom hodepinen allerede har kommet, bør du finne årsaken og eliminere den hvis det lar seg gjøre.

Spenningshodepine

Spenningshodepine (tensjonshodepine/stresshodepine) kjennes vanligvis som et jevnt press på eller rundt hodet. Hodepinen kommer gjerne gradvis utover dagen, og kan vare fra noen få timer til dager, uker eller måneder. Årsaken til spenningshodepine er økt spenning i musklene som sitter i nakken, skuldrene, kjeven eller pannen. Den økte spenningen er gjerne et resultat av stress, psykisk påkjenning, feil arbeidsstilling eller for lite søvn. Ved hyppig spenningshodepine er det viktig å finne årsakene, og prøve å redusere/eliminere disse.

Migrene

Migrene er anfall med hodepine. Det kjennetegnes av intense og pulserende/bankende smerter, som ofte er lokalisert på den ene siden av hodet. Mistenker du at du har migrene skal du oppsøke lege. 

Legemiddelutløst hodepine

Regelmessig bruk av smertestillende legemidler kan utvikle seg til kronisk hodepine i løpet av få måneder. Hodepinen er gjerne tilstede hver dag og gjennom hele dagen, og forverres når man slutter å bruke smertestillende legemidler. Smertestillende legemidler og noen andre legemidler kan gi kronisk hodepine ved regelmessig bruk.

Egenbehandling av hodepine

Det finnes reseptfrie smertestillende legemidler som kan brukes til egenbehandling av hodepine. Det er viktig å finne årsaken til hodepinen, og redusere eller eliminere denne hvis det er mulig. Har du sovet lite en stund og har vondt i hodet, er det lurt å prioritere søvn fremfor andre aktiviteter. Gravide kan oppleve hodepine hyppigere enn det de er vant til. Dette kan ha flere årsaker, blant annet endring i hormonnivået i kroppen og økt muskelspenning. Dersom du er gravid er paracetamol, i så lave doser som mulig, førstevalget ved smerter.

Når bør du kontakte lege?

  • Ved kraftig hodepine som du ikke har kjent før eller kjenner årsaken til
  • Dersom du har vedvarende eller stadig tilbakevendende hodepine
  • Hvis du mistenker migrene
  • Hvis du har spenningshodepine som ikke forsvinner
  • Dersom du mistenker legemiddelutløst hodepine

Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell og Norsk Helseinformatikk for helsepersonell.