Innsynsbegjæring Ditt Apotek

Dersom du er kunde på apoteket og ønsker innsyn i apotekets behandling av dine personopplysninger, finner du her mer informasjon, samt skjema som skal benyttes for å fremsette begjæring om innsyn i apotek.

Personopplysningsloven gir deg rett til innsyn i apotekets behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger lagres lokalt på det enkelte apotek. For å minimere behandlingen av dine personopplysninger må derfor innsynsbegjæringen fremsettes til det/de apotek det ønskes innsyn på.

Skjema for innsynsbegjæring kan du motta ved å henvende deg til personvern@nmd.no. Vennligst spesifiser i e-posten hva henvendelsen gjelder.

Vi ber deg lese skjemaet nøye når du fyller ut og merke deg hva som må sendes inn av tilleggsdokumentasjon dersom innsynsbegjæringen fremsettes via post eller på vegne av andre. Vi gjør oppmerksom på at dersom innsynsbegjæringen sendes pr post vil apoteket kontakte deg for å verifisere korrekt avsender.

Vi gjør oppmerksom på at innsynsbegjæringer ikke kan fremsettes pr e-post da den inneholder sensitiv informasjon.

Dersom du har spørsmål til fremgangsmåte for innsyn er du velkommen til å ta kontakt med det aktuelle apoteket.