Kikhoste

Kikhoste

Kikhoste kalles også «hundredagershoste», og kjennetegnes ved kraftige hosteanfall. Hosten er vanligvis langvarig, og kan pågå i opptil 3 måneder. Vaksine gir beskyttelse mot kikhoste.

Årsaker til kikhoste

Kikhoste skyldes en bakteriell infeksjon med bakterien Bordella pertussis. Bakterien fester seg til slimhinnene i luftveiene og produserer giftstoffer som irriterer slimhinnene. Kikhoste smitter via dråpesmitte og er veldig smittsomt. De siste årene har forekomsten av kikhoste økt kraftig, og det er hovedsakelig uvaksinerte som blir smittet.

Symptomer på kikhoste

De første symptomene kan minne om en vanlig forkjølelse, med tett og rennende nese, hoste og lett feber. Etter omtrent en uke, utvikler hosten seg til å bli kraftigere og opptrer i anfall eller hostekuler. Ofte etterfølges hosteanfallene av «kiking», høyfrekvent innånding, derav navnet kikhoste. Noen opplever også brekninger og oppkast i forbindelse med hosteanfallene.

For små barn kan kikhoste være en alvorlig sykdom som krever sykehusopphold. De kraftige hosteanfallene kan føre til vanskeligheter med å puste og behandling med oksygen kan bli nødvendig.

Behandling av kikhoste

Kikhoste behandles med antibiotika, og for at denne skal ha noen effekt på videre sykdomsforløp, må behandlingen startes i løpet av de første 3 ukene av sykdommen. Etter oppstart med antibiotika tidlig i sykdomsforløpet, regnes man som smittefri etter 5 dagers behandling.  Forebyggende behandling med antibiotika gis i noen tilfeller til hustandsmedlemmer og andre nærkontakter. Kikhoste regnes som en allmennfarlig smittsom sykdom, og alle undersøkelser og behandling dekkes av folketrygden.

Forebygge kikhoste

Vaksinering er det viktigste tiltaket for å forebygge kikhoste. Det er mulig å bli smittet med kikhoste selv om man er vaksinert, men sykdomsforløpet er som regel mildere. Vaksinen er en del av barnevaksinasjonsprogrammet, og gis som 3 doser. Deretter får man tilbud om oppfriskningsdose på barne- og ungdomskolen. Voksne som ønsker å være beskyttet mot kikhoste, anbefales vaksine hvert 10.år. Vaksine kan settes på apoteket.

Når skal lege kontaktes

  • Hvis du mistenker at du eller noen i din husstand har fått kikhoste.
  • Dersom du ønsker resept på vaksine.

Kilde:

Denne artikkelen er basert på Kikhoste fra vitusapotek.no

Sist oppdatert: April 2024