Kontakt

Servicekontoret Ditt Apotek

Norsk Medisinaldepot AS
Alf Bjerckes vei 28,
0596 Oslo

Postboks 183 Kalbakken
0903 OSLO

Telefon: 24 05 30 00

Salgsdirektør Ditt Apotek
Hanne Aasberg
Mobil: 930 62 900
E-post: hanne.aasberg@nmd.no

Salgssjef Ditt Apotek
Rolf Arne Bertheussen
Mobil: 905 55 763
E-post:  rolf-arne.bertheussen@nmd.no

Salgssjef Ditt Apotek
Linn Christin Gudmundsen
Mobil: 913 52 341
E-post:  linn.christin.gudmundsen@nmd.no

Salgssjef Ditt Apotek
Truong-Son Tran
Mobil: 400 40 703
E-post:  truong-son.tran@nmd.no

Direktør NMD Operations
Terje Kvaal
Mobil: 905 17 043
E-post:   terje.kvaal@nmd.no

Har du spørsmål om egen helse anbefaler vi deg å ta kontakt med nærmeste Ditt Apotek.