Omgangssyke

Omgangssyke

Omgangssyke er, som navnet tilsier, noe som går «på omgang» og er svært smittsomt. Om en i din nærmeste omgangskrets er smittet, er god håndhygiene det beste tiltaket for å redusere risikoen for å bli smittet.

Hva er omgangssyke?

Omgangssyke er en virusinfeksjon i tarmen som gir diaré og oppkast. Det er flere virustyper som kan gi omgangssyke, og noroviruset er den vanligste årsaken. Hvor lenge det går fra man er smittet til man blir syk avhenger av hvilket virus man er smittet med. Vanligvis tar det 2-3 dager. Omgangssyke smitter som oftest via avføring og dråpesmitte fra personen som er syk. I noen tilfeller kan vann og matvarer som har virus i seg være årsaken til omgangssyke.

Symptomer på omgangssyke

Vanlige symptomer på omgangssyke er diaré, oppkast, magesmerter og feber. Oppkast pleier å gi seg to dager inn i sykdomsforløpet, mens diaré kan vedvare i 3-7 dager. Dehydrering kan oppstå, ofte som en konsekvens av diaré og oppkast. Det er derfor viktig å få i seg nok drikke mens man er syk.

Behandling av omgangssyke

Det finnes ingen kur mot omgangssyke, men man kan behandle noen av plagene man opplever. Dehydrering kan oppstå, særlig hos små barn og eldre, og det er viktig å få i seg nok drikke. Et råd er å drikke vann ofte, i små mengder. Brus og søt saft kan forverre diaréen, men kan gis om man tynner den ut med vann. Har man feber kan man benytte febernedsettende medisin. Mens man er syk bør man unngå røyk, kaffe og alkohol. Man kan skille ut smittestoffer i en periode etter at oppkast/diaré har opphørt. Derfor skal ikke barn gå i barnehage før 48 timer etter at det har blitt friskt.

Gode råd for å forebygge spredning av omgangssyke

Det viktigste tiltaket er å ha god håndhygiene, vask hendene grundig og ofte med såpe og vann. Har man ikke tilgang på såpe og vann kan desinfiserende midler brukes. Viruset kan overleve på overflater (dørhåndtak, bord osv), derfor er det og viktig å rengjøre disse ofte.

Når skal lege kontaktes?

  • Alvorlig diaré eller oppkast hos spedbarn (under 6 måneder)
  • Tegn på dehydrering (slapphet, medtatthet eller at barnet tisser mørkt og sjeldent)
  • Blodig oppkast eller blod i avføringen
  • Ved sterke magesmerter
  • Høy feber

Kilde:

Denne artikkelen er basert på artikkelen Omgangssyke fra vitusapotek.no