Vannkopper

Vannkopper en er svært smittsom virussykdom som gir feber etterfulgt av kløende utslett og væskefylte blemmer. Vannkopper er en vanlig barnesykdom og er som regel helt ufarlig hos ellers friske barn.

Vannkopper

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en svært smittsom virussykdom, og skyldes smitte av viruset varicella zoster.

Sykdommen smitter lett via dråpesmitte, fra 2 dager før utbrudd, så lenge det oppstår nye utslett, og helt frem til skorpedannelse på utslettene og de væskefylte blemmene. Dette inntrer etter ca. 5 dager.

Vannkopper er en vanlig barnesykdom, og rammer som regel barn under 10 år.  Sykdommen kjennetegnes ofte med feber som første tegn, og deretter utslett som klør og væskefylte blemmer.

Vannkopper sykdomsforløp

Tiden det tar fra barnet er smittet til utbrudd av sykdommen er normalt mellom 14-16 dager, men dette kan variere noe. Første sykdomstegn er som regel feber, og etter 1-2 dager etterfølges feberen av væskefylte blemmer og utslett som ofte klør. Etter ca. 5 dager vil det dannes skorpe på blemmene, og sykdommen er da på vei tilbake.

Væskefylte blemmer og kløende utslett kan forekomme over hele kroppen. Ansikt og hodebunn rammes som regel først, for deretter å spres videre til resten av kroppen. Det er vanlig å få blemmer både i ansiktet, hodebunnen og på slimhinner i munn og underliv. Vannkopper og utslettet spres seg ofte raskt på kroppen, men sykdomsforløpet kan variere fra person til person.

Det er ikke alltid kløe og væskefylte blemmer oppstår, og enkelte kan derfor oppleve å ha, eller ha hatt, vannkopper selv om de karakteristiske symptomene har uteblitt.

Må barnet være hjemme fra skole og barnehage?

Barnet bør holdes hjemme fra skole og barnehage frem til de væskefylte blemmene tørker og det dannes skorpe. Dette vil vanligvis ta ca. 5-7 dager. Ved feber, må barnet holdes hjemme frem til det er feberfritt.

Utsatte pasientgrupper

Vannkopper er normalt en mild og ufarlig sykdom hos de fleste friske barn, men noen pasientgrupper kan rammes i mer alvorlig grad:

  • Barn med redusert immunforsvar.
  • Ungdom og voksne som utvikler vannkopper i ung/voksen alder. Kan i sjeldne tilfeller, utvikle lungebetennelse og hjernebetennelse.
  • Gravide.
  • Andre pasienter med redusert immunforsvar.

Behandling av vannkopper

Ved feber og smerte, anbefales alltid paracetamol (Paracet og Pinex). Vær oppmerksom på at Ibux og andre medisiner som inneholder ibuprofen, ikke skal brukes ved vannkopper.

Kjølende og kløestillende preparater kan redusere ubehaget og minske kløen:

  • PoxClin® CoolMousse: kjølende mousse som virker avkjølende og kløestillende, samtidig som den fremmer tilhelingsprosessen.
  • Cytelium Sinkspray fra A-Derma.
  • Hvit Vask – Sinkliniment NAF: et reseptfritt legemiddel som pensles på de kløende utslettene og blemmene. Demper kløe og virker avkjølende.

Når bør du kontakte lege?

  • Personer med nedsatt immunforsvar. Disse kan ha behov for behandling med antivirale medisiner. Vaksine mot vannkopper kan også vurderes av legen til utsatte pasientgrupper.
  • Gravide.
  • Ved høy feber og svært redusert allmenntilstand.


Kilde: Norsk helseinformatikk, Norsk legemiddelhandbok, Felleskatalogen