Viktig informasjon om koronaviruset

Her får du viktig informasjon om koronaviruset, hvordan det smitter, hvordan du kan forebygge smitte, og hva du skal gjøre hvis du tror du er smittet.

Viktig informasjon om koronaviruset

Hvor tar jeg kontakt hvis jeg har spørsmål koronaviruset?

Hva gjør jeg hvis jeg er smittet og må hente medisiner på apoteket?

 • Ring apoteket for råd dersom du er smittet, slik at dere kan finne en løsning som samtidig unngår å smitte andre kunder og personalet.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk.
 • Hvis du tror du kan være smittet, kan du ta en selvtest hjemme dersom du selv ønsker det, for å bekrefte eller avkrefte smitte.
 • Ved behov for akutt helsehjelp, ring legevakt: 116 117
 • Følg til enhver tid de rådene som gis på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider, og rådene fra din kommune. Dette kan endre seg raskt.

Hva er et koronavirus?

Koronavirusfamilien inneholder flere ulike virus som kan gi luftveisinfeksjoner. I  desember 2019 startet et utbrudd med et virus som ikke var sett i mennesker tidligere. Viruset tilhører koronavirusfamilien og har fått det offisielle navnet SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2). Sykdommen assosiert med viruset kalles COVID-19.

Andre koronavirus som har ført til sykdom hos mennesker er virusene som ga sykdommene SARS og MERS i henholdsvis 2002 og 2012. Det nye koronaviruset har noen genetiske likheter med SARS-viruset (SARS-CoV).

Spredning og smitte av viruset

Viruset smitter mellom mennesker, sannsynligvis med kontaktsmitte og dråpesmitte. Dette kan skje på tre ulike måter:

 • En frisk person puster inn viruset, eller viruset kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn, hvis en smittet person i nærheten nyser eller hoster.
 • Direkte kontakt hvor en syk person har viruset på hendene og overfører det til andre med f.eks håndhilsing eller matlaging.
 • Indirekte kontakt: en syk person har tatt på eller hostet/nyst på en gjenstand, og på den måten overført viruset. Andre som kommer i kontakt med gjenstanden kan da bli smittet.

Hva er inkubasjonstiden?

Dette er litt usikkert, men inkubasjonstiden antas å gjennomsnittlig ligge mellom 5-6 dager, men med variasjoner mellom 0-14 dager.

Hvordan kan jeg forebygge smitte?

Flere tiltak kan gjøres for å forebygge smitte:

 • Hold 1 meters avstand dersom du hoster eller nyser, eller hvis du selv er frisk men oppholder deg i nærheten av andre som viser symptomer på luftveisinfeksjoner. 
 • Bruk engangslommetørklær. Nys eller host i engangslommetørkle som kastes etter bruk. Ved flergangsbruk kan lommetørklet bli en smittebærer. Vask alltid hendene etterpå!
 • Nys eller host inn i albuen hvis du ikke har lommetørkle tilgjengelig. Vask hendene etterpå!
 • Håndvask er svært viktig for å begrense smitte. Bruk såpe og vann. Vask hendene ofte og grundig, spesielt etter reiser på offentlig kommunikasjon, før måltider og ved nærkontakt med andre
 • Desinfeksjonsmidler er et fint alternativ når du ikke har tilgang til vann og såpe, men må brukes riktig. Hvis hendene er synlig møkkete vil desinfeksjonsmiddelet ha nedsatt effekt. Desinfeksjonsproduktene skal gnis inn i huden på hendene i minst 30 sekunder.
 • Bruk av munnbind anbefales i perioder i enkelte kommuner i de situasjoner hvor det er vanskelig å opprettholde 1 meter avstand til andre, for eksempel på kollektivtransport og i butikker/på kjøpesenter. Munnbind kan også brukes hvis du selv er smittet for å unngå å smitte andre, eller dersom du omgås en som er bekreftet smittet av viruset. Les mer om gjeldende anbefalinger om bruk av munnbind på Helsedirektoratets sider her eller på din kommunes hjemmeside.
 • Vaksinering - les mer om koronavaksine på Folkehelseinstituttets sider her.

Symptomer på koronavirus

SARS-CoV-2 kan gi milde til alvorlige symptomer på luftveisinfeksjon. Symptomer på at du er smittet av koronaviruset kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Sår hals
 • Lungebetennelse
 • Pustevansker
 • Alvorlig lungesvikt

Når bør lege kontaktes?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme 
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113

Følg til enhver tid rådene som gis av Folkehelseinstituttet og din kommune. Dette kan endre seg raskt.

Hvor kan jeg holde meg oppdatert om koronaviruset?

Folkehelseinstituttet
World Health Organization
European Centre for Disease Prevention and Control

 

Kilder:

Folkehelseinstituttet, World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control
 

Sist oppdatert: september 2022