Etablering av Ditt Apotek

Etablering av Ditt Apotek

Etablere Ditt Apotek

Den nye apotekloven fra 2001 åpnet for stor frihet for den som ønsket å etablere apotek. Siden den gang har antall apotek i Norge økt med snart 100 prosent, men det er fremdeles plass til flere. Apotekene er blitt mindre, men effektive prosesser og kjedesamarbeid sikrer grunnlag for fortsatt lønnsomhet og spennende muligheter.

Du får kvalifisert hjelp fra første dag

En rekke oppgaver må løses når man har bestemt seg for å starte eget apotek. De kan virke uoverstigelig for den som mangler erfaring, men er langt enklere når man har vært igjennom prosessen noen ganger. Vi har vært fødselshjelpere for en rekke apotek og har opparbeidet oss en solid erfaringsbase når det gjelder etableringsprosessen. Dette er kunnskap vi gjerne deler med deg. Dessuten loser vi deg trygt igjennom hele veien til du kan åpne dørene til ditt nye apotek. Vår påstand er at Ditt Apotek er den beste partneren du kan få, både i en startfase og fortsettelsen.

Vi er din støttespiller også etter at du har åpnet

Når du har etablert et Ditt Apotek tilbyr vi deg et omfattende sett av tjenester som vil bidra til å gjøre drift og forskjellige rutiner enklere. Bruk av tjenestene er valgfrie. Du velger selv det du trenger. Vi hjelper deg selvfølgelig også med å forhandle gode avtaler hos leverandørene.

I Ditt Apotek beholder du styringen

Ditt Apotek-konseptet er fleksibelt og det er apotekeren/eieren som sitter i førersetet. Medlemmene i kjeden følger sortiment og kampanjer. Ut over dette har alle valgfrihet i forhold til tjenester. Å drive lønnsomt så raskt som mulig er betydelig enklere i Ditt Apotek-kjeden enn om du står alene.

Vi gir deg gode råd om lokaler

Vi følger nøye med i markedet for å finne gode lokaler. Vi ser raskt om lokalet er egnet for apotekdrift. Forhandling om gode leiebetingelser er en forutsetning for å drive lønnsomt. Vi hjelper deg gjerne om du ønsker.

Vi loser deg gjennom konsesjonsprosessen

Vi kan bistå med å finne fram til og fylle ut nødvendige skjemaer for å få konsesjon til å åpne apotek.
Vi kan også foreta en markedsanalyse og hjelpe deg med Forretningsplanen.

Varierte tjenestematrise

I Ditt Apotek tilrettelegger Servicekontoret for en rekke ulike tjenester. Du betaler for noen av tjenestene du bruker, mens de fleste er fritt tilgjengelige. Det er også verd å merke seg at vi ikke har noen kjedeavgift.

Finansiering er ofte det springende punktet

NMD har lagt sin kapitalportefølje som grunnlag for en konkurransedyktig finansieringsavtale. Lånetilbudet forutsetter standard egenkapitalkrav.
Skulle du ønske å ha NMD som medeier i apoteket kan vi gå inn med maksimalt 49 prosent eierandel. Det betyr at du selv har kontroll, men samtidig nyter godt av å ha med en erfaren støttespiller på eiersiden. 

Søke etter medarbeidere og vikarordning

Vi publiserer annonser etter medarbeidere på egen hjemmeside. Ditt Apotek-kjeden har også en vikarordning via NMDs sentrale vikartjeneste.

Vi samarbeider med dyktige partnere

I Ditt Apotek får du tilgang til et stort utvalg av innredingselementer.
Inventaret er viktig, og det vi tilbyr er tilpasset apotekets behov for kvalitet.
Datasystemavtale med underleverandør gjør det enkelt å få bestilt og satt opp riktig utstyr ut fra apotekets størrelse og kundemasse.
Vi samarbeider med regnskapsbyrå og tilbyr pris i forhold til avtale.

Forsikring

Vi har fremforhandlet gunstige betingelser i forhold til forsikring, enten det gjelder varelager, ansvar, avbrudd og bygningsforsikring.

Hjelp med både vareinnkjøp og plassering

Forslag til åpningsordre og vareplassering utarbeides av Servicekontoret.

Med vår sjekkliste kan du unngå feil

En etablering består av en mengde detaljer. Vår sjekkliste (Actionplan) bidrar til at alt er på plass til åpningsdagen.

Vi utvikler sortimentet og utarbeider kampanjer

Ditt Apotek-sortimentet dekker alle vesentlige kundebehov. Samtidig gir det fornuftig inntjening for apoteket. Kampanjene sørger for dynamikk og kundetilstrømning. Mange forbrukere endrer handlemønster når de først har fått en god handleopplevelse.
 
Ditt Apotek kjører 8 kampanjer per kalenderår med attraktive tilbud. I forkant av hver kampanje distribuerer vi gratis kundeaviser til adresser innen et definert område rundt apoteket.

Kvalitetssystem EQS

Ditt Apotek kan inngå en avtale om bruk av kvalitetssystemet EQS, som er et internettbasert kvalitetssystem som beskriver prosesser og prosedyrer i apotek i tråd med lover og forskrifter som definerer apotekdrift.

Intranett

Alle som er med i Ditt Apotek-samarbeidet har tilgang til et eget Intranett. Her legges det ut meldinger fra Servicekontoret, nyheter, kampanje- og sortimentsinformasjon og en rekke lenker til viktige informasjonskilder. Intranettet har flere anvendelige funksjoner som letter hverdagen i apoteket.

Markedsføringsstøtte

Ditt Apotek vil kunne få dekket inntil 50 prosent av utgiftene til lokal markedsføring av apoteket. Det utarbeides annonsemaler klare for bruk i lokal presse.

Sammendrag

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek, hvor frihet og valg i et etablert konsept står sentralt.

Det norske apotekmarkedet er i dag dominert av tre kjeder. Ditt Apotek er den eneste medlemsstyrte kjeden som har et markeds- og innkjøpssamarbeid for frittstående apotek uten kjedeavgift.

Ditt Apotek tilbyr en rekke tjenester som for eksempel hjelp med etablering, kampanjer og kvalitetssystem.

Kjeden drives av Norsk Medisinaldepot AS (NMD) som et alternativ for eiere og apotekere som ønsker stor grad av individuell frihet og lokal tilpasning.
Samarbeidet teller i overkant av 70 apotek.

Ditt Apotek kjedekontor ønsker å støtte farmasøytiske kandidater som vil etablere og drive sitt eget apotek. Vi kan bl.a. hjelpe til med markedanalyser, søk etter lokaler, finansiering og innredningsløsninger. Vi har et bredt tjenestetilbud innen alle områdene av apotekdriften. For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Salgsdirektør Hanne Aasberg
Mobil 930 62 900
E-post: hanne.aasberg@nmd.no