Kontakt

Servicekontoret Ditt Apotek

Norsk Medisinaldepot AS
Alf Bjerckes vei 28,
0596 Oslo

Postboks 183 Kalbakken
0903 OSLO

Telefon: 24 05 30 00

Salgsdirektør Ditt Apotek
Petter Moi
Mobil: 905 72 049
E-post: petter.moi@nmd.no

Salgssjef Ditt Apotek
Nina Rosenberg
Mobil: 408 54 426
E-post: nina.rosenberg@nmd.no 

Salgssjef Ditt Apotek
Pål-Jørgen Nilsen
Mobil: 992 59 669
E-post: pal-jorgen.nilsen@nmd.no

Salgssjef Ditt Apotek
Trond Ståle Wold
Mobil: 900 39 448
E-post: trond.stale.wold@nmd.no