Personvernerklæring dittapotek.no

Personvernerklæring dittapotek.no

Norsk Medisinaldepot AS (NMD) og dittapotek.no

Personvernerklæring

Gyldig fra 30.04.2018

Selskapet er Norsk Medisinaldepot AS (NMD) som eier og drifter av dittapotek.no. NMD er åpne om de personopplysningene vi samler inn om deg, og om hvordan disse personopplysningene brukes og deles. Bruk av dittapotek.no sine tjenester skjer i henhold til bestemmelsene i denne personvernerklæringen.

Denne personvernerklæringen er ment å hjelpe deg som bruker av dittapotek.no sine tjenester til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan de brukes av oss og hvilke rettigheter du har som bruker. Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere av dittapotek.no sine tjenester som erklæringen dekker.

     1. Ansvar

NMD er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på dittapotek.no.

Har du som kunde spørsmål om personvern kan disse sendes her.

     2. Informasjonen vi samler inn

Vi samler inn dine personopplysninger for å levere, støtte, tilpasse og utvikle tjenestene våre, og for å gjøre tjenestene mer relevante og nyttige for deg. Personopplysninger er enhver form for informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson.

           2.1. Besøk på dittapotek.no

Ved å besøke vårt nettsted dittapotek.no loggføres dine bruksdata, for eksempel når du viser eller klikker på innhold eller gjennomfører et søk. For ytterligere beskrivelser av hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilken informasjon som samles inn på dittapotek.no, kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler («cookies») her.

          2.2. E-reseptbestilling og e-reseptskjema

Ved å benytte e-reseptbestilling via e-reseptskjemaet på dittapotek.no eller i Ditt Apotek sin app, hvor du som kunde kan bestille klargjøring av dine medisiner for henting i apotek uten innlogging, registreres følgende informasjon:

  • Navn
  • Fødselsnummer
  • Mobilnummer
  • Utleveringsapotek
  • Bestillingsinformasjon 
  • Eventuell tilleggsinformasjon som du oppgir i fritekstfeltet i e-reseptskjemaet

     3. Hvordan vi behandler dine personopplysninger

NMD behandler dine personopplysninger for å kunne tilby deg en tilpasset og personlig brukeropplevelse av våre tjenester, samt for å behandle din ordre.

            3.1. Besøk på vitusapotek.no

Opplysningene som samles inn i forbindelse med ditt besøk på dittapotek.no benyttes for å tilpasse og forbedre innholdet på hjemmesiden vår. Les mer om bruk av informasjonskapsler («cookies») på dittapotek.no her.

                 3.1.1. Henvendelser via personvern@nmd.no og telefon

Henvendelser via personvern@nmd.no lagres i egen mappe i e-post systemet til Norsk Medisinaldepot (NMD) der utvalgte representanter har tilgang til å håndtere henvendelsene. Henvendelsene slettes fra e-post kontoen så snart de er behandlet, og eventuelle bestillinger som følger henvendelsene registreres i NMD sine saksbehandlingsverktøy for å kunne dokumenteres i ettertid.

Vi ber deg om å ikke sende sensitive personopplysninger per epost.

Telefonsamtaler til vårt sentralbord (+47 23 68 14 90) lagres i gjeldene telefonlister som kun hentes ut ved behov. telefonnummer) lagres.

           3.2. E-reseptbestilling og e-reseptskjema

På dittapotek.no og i Ditt Apotek sin app kan du bestille klargjøring av resept for henting i et valgfritt Ditt Apotek. Informasjonen som overføres til oss for dette formålet behandles som sensitive personopplysninger. Vi behandler denne informasjonen i henhold til Normen for informasjonssikkerhet i apotek. Vi bruker kun informasjonen du oppgir til å levere tjenesten det gjelder, og data lagres ikke i løsningen lenger enn formålet med behandlingen av dataen tilsier. Informasjonen rundt deg og din bestilling slettes to uker etter at varene er hentet i apoteket. Dersom du ikke henter ut bestillingen din slettes informasjonen etter fire uker. Informasjonen vil etter dette da være uopprettelig.

NMD behandler derfor dine personopplysninger for å sikre korrekt istandgjøring og klargjøring av dine e-resepter i valgfritt utleveringsapotek. Ditt registrerte telefonnummer benyttes kun til å gi deg beskjed om når ordren din er klar til henting i valgte utleveringsapotek. Vi ber deg om å ikke sende sensitive personopplysninger i fritekstfeltet, ut over det vi trenger for å behandle din e-reseptbestilling i e-reseptskjemaet. Reseptopplysninger ut over det som er spesifisert av deg i fritekstfeltet, vedrørende hvilken eller hvilke medisiner du ønsker å bestille for klargjøring og henting i apotek, behandles kun i ditt valgte utleveringsapotek, i apotekets eget system FarmaPro.

      4. Sletting av personopplysninger

NMD vil slette dine personopplysninger når disse ikke lenger er nødvendig å beholde for den tjenesten vi leverer til deg. NMD vil ikke slette opplysninger vi er lovpålagt å oppbevare en viss tid, for eksempel av hensyn til regnskapslovgivningen. 

     5. Deling av informasjon til tredjeparter

NMD utleverer ikke dine personopplysninger til tredjeparter, utover det som vi til enhver tid er pålagt i lov å utlevere. For å levere våre tjenester benytter vi oss av databehandlere som behandler personopplysninger kun etter NMD sin instruks. Vår bruk av databehandlere er regulert i databehandleravtaler i henhold til personopplysningsloven og personvernforordningen.

     6. Dine rettigheter

Som bruker av tjenestene til dittapotek.no har du rett til å forespørre oss innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også forespørre retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

NMD behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake av deg. Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandling av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Forespørsler som nevnt over sendes her.

Dersom du mener NMD og dittapotek.no ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

     7. Endringer i denne personvernerklæringen

NMD forbeholder seg retten til å justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Dersom det gjøres endringer av betydning til denne personvernerklæringen vil brukeren bli skriftlig informert gjennom våre tjenester om dette på forhånd.

 

Sist oppdatert: Mai 2018