Vilkår reseptbestilling

Vilkår reseptbestilling

Vilkår reseptbestilling

Når du benytter deg av å bestille klargjøring på e-resept via dittapotek.no samtykker du til at Ditt Apotek kan sende helse- og personopplysninger om deg kryptert til det apoteket du har valgt å hente bestillingen ved. Du må også bekrefte at du har lest og godtatt vilkårene for bruk av bestillingsløsningen på denne siden.

Informasjonen som overføres til oss ansees som personsensitive opplysninger. Vi behandler denne informasjonen i henhold til Normen for informasjonssikkerhet i apotek, og vi bruker kun informasjonen du oppgir til å levere tjenesten det gjelder. Informasjonen rundt deg og din bestilling slettes to uker etter at varene er hentet i apoteket. Dersom du ikke henter ut bestillingen din slettes informasjonen etter fire uker. Informasjonen vil etter dette da være uopprettelig.

Data lagres ikke i løsningen lenger enn formålet med behandlingen av dataen tilsier. Dataene i løsningen benyttes kun til å klargjøre e-resept.

Vi oppfordrer kunder til kun å benytte denne tjenesten fra eget utstyr (unngå for eksempel internettkafé) og på denne enheten sikre seg mot virus og andre angrep ved hjelp av f.eks. virusbeskyttelse og brannmur

Behandling av din resept

Apotekpersonalet i ditt valgfrie utleveringsapotek går inn i Reseptformidleren via apotekets eget system, FarmaPro,for å gjøre i stand bestillingen din i henhold til dine gyldige resepter.

  • Dersom du ikke har presisert mengde medisin du vil hente ut, gjør apoteket i stand det som legen har indikert er et uttak.
  • Apotekpersonalet kan kontakte forskrivende lege dersom det er forhold som må avklares. Eksempler på dette kan være at apoteket ser at to medisiner ikke er optimale sammen og vil avklare med legen om dette er vurdert.
  • Vi behandler resepten din så snart vi har mulighet og garanterer at du får SMS når vi har behandlet bestillingen din. Bestillingen er klar etter senest 24 timer, så fremst varene er på lager.
  • Dersom det er avvik mellom innholdet i bestillingen din og dine gyldige resepter i Reseptformidleren, vil apoteket be deg om å ta kontakt med legen din.

Uthenting

Ha med deg legitimasjon når du skal hente bestillingen din. Du må hente ut din bestilling innen 4 uker, etter dette slettes bestillingen fra systemet.

Resepten bindes til bestillingsapoteket

Når du har sendt inn bestillingen din her, vil resepten din bindes til dette apoteket. Du kan dermed ikke hente ut resepten i noe annet apotek uten først å kontakte bestillingsapoteket. Ved klargjøring blir resepten hentet fra Reseptformidleren til valgt apotek og ligger der under ekspedering. Når medisinen utleveres sendes det utleveringsmelding til Reseptformidleren, og resepten er ikke lenger bundet til dette apoteket. Du kan selv velge hvilket apotek du måtte ønske ved neste ekspedering.

Barn

Du kan sende inn bestilling på klargjøring av e-resept for egne barn frem til de er 16 år. Ved bestilling til egne barn under 16 år må barnets opplysninger benyttes.

Reise

Henter du medisiner/utstyr på blå resept kan du bare få dette for tre måneders forbruk. Dersom du skal ut å reise og skal ha med deg medisiner/utstyr for inntil ett år må du spesifisere at du skal på reise og hvor lenge i kommentarfeltet.

Personopplysninger

Ved å benytte våre tjenester aksepterer du behandling av dine personopplysninger som beskrevet i vår personvernerklæring på www.dittapotek.no. Vi behandler kun personopplysninger som oppgis til oss og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.